වායු පීඩකය

  • Frequency Conversion Air Compressor

    සංඛ්‍යාත පරිවර්තනය වායු සම්පීඩකය

    HD-VPM37 ස්ථිර චුම්බක ඒකාබද්ධ වින්‍යාසය පිළිබඳ කෙටි වගුව NO. කොටසෙහි නම සැපයුම්කරුගේ නම ආදර්ශ 1 සත්කාරක හැන්බෙල් AB420 2 ඒකාබද්ධ ස්ථිර චුම්බක මෝටරයක් ​​ඩොන්ග්ගුවාන් / ඇන්චෙන්ග් TYC-385M-37KW 3 තෙල් හා ගෑස් ඩ්‍රම් ජියුෂු, ෂෙජියැන්ග් JN-50A 4 වායු පෙරහන් මූලද්‍රව්‍යය HD HD50 විශේෂ කාර්ය 5 තෙල් ගෑස් බෙදුම්කරු HD SB501 6 තෙල් පෙරණය HD W962 7 අවම පීඩන කපාටය නන්ටොං රෙඩ් ස්ටාර් MPV-32JF 8 විදුලි පංකාව FZL600 9 ...